استانداردهای شناخته شده و بین المللی فقط حداقل ها را بیان می کنند. ما پاسخگوی نیازهای شما هستیم.

انتخاب زبان:

بازدید جناب آقای مهندس قلعه‌بانی مدیرعامل محترم شرکت نفت از غرفه پترو فجر مرکزی

oil-co-ceo